Astrologia

Astrologia (gr. αστρολογία astrología = άστρον ástron + λόγος lógos, „nauka o gwiazdach”) – wróżbiarstwo polegające na próbach przewidywania przyszłości poszczególnych ludzi i wydarzeń na Ziemi na podstawie położenia ciał niebieskich na nieboskłonie.

Astrologia jest dziedziną pseudonaukową. Wykazano, że astrologia nie sprawdza się, a pozorną skuteczność, przykładowo horoskopów, tłumaczy się efektem Barnuma i innymi błędami poznawczymi. Według astrofizyka, prof. Marka Abramowicza, postulowana przez astrologię możliwość wyjaśniania zachowań ludzi oddziaływaniem specyficznego układu ciał niebieskich jest wykluczona, a rozpowszechnianie informacji o takich możliwościach jest społecznie szkodliwe – uczy pogardy dla kultury. Twierdzi on również, że przeciwstawianie się propagowaniu astrologii jest społecznym obowiązkiem astronomów, i nie tylko astronomów.

Astralistyka była nurtem w religioznawstwie, w którym podkreślano istotną rolę zjawisk meteorologicznych, mitów astralnych oraz kultu ciał niebieskich w powstawaniu religii ludów pierwotnych i antycznych. Od astrologii odróżnia się astrolatrię, czyli kult gwiazd i planet, uważanych za demony, bóstwa lub ich siedziby.

 

Kosmogram to inaczej horoskop astrologiczny, czyli pokazany w przystępnej formie układu planet na dany czas i miejsce urodzenia

 

Co to jest kosmogram?

Kosmogram to inaczej horoskop astrologiczny, czyli pokazany w przystępnej formie układu planet na dany czas i miejsce urodzenia. Aby określić swój indywidualny układ planet, musimy znać miejsce urodzenia, oraz dokładny czas urodzenia – co do minuty.

12 domów astrologicznych

 

12 domów astrologicznych

Astrologia. Kiedy trzymamy w rękach horoskop urodzeniowy, widzimy planety oraz powiązania między nimi, a to wszystko umieszczone na kole, które podzielone jest na 12 części. Te części to inaczej konkretne dziedziny życia.

Agharta w opisie Ferdynanda Ossendowskiego Koncepcje związane z podziemnym państwem Agharty odżyły w książce polskiego pisarza, dziennikarza i podróżnika – Ferdynanda Ossendowskiego (1876-1945) wydanej po raz pierwszy w roku 1923 pt. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów

 

Agartha mityczna kraina

Agharta (Agartha, Agartta, Agharti, Agarta, Agarttha, Aharta) – mityczna kraina według podań położona we wnętrzu Ziemi, będąca siedzibą podziemnego państwa zamieszkiwanego przez wysoko zorganizowaną cywilizację (...)