Osobowość

 

Struktura osobowości według Junga

W jungowskim myśleniu o psyche zdaje się przeważać perspektywa systemowa. Jung pisze o niej jako o względnie zamkniętym systemie samoregulującym, który składa się z kilku zasadniczych podsystemów. Tymi podsystemami są z jednej strony sfera świadomości i nieświadomości, w ramach zaś innego podziału z hierarchicznie uporządkowanych podsystemów

Z kolei każdy z tych pięciu podsystemów ma także własną strukturę, ale wspólną ich właściwością jest uporządkowanie elementów zgodne z nadrzędnym porządkiem koncentrycznym, czyli takim, w którym siatka znaczeń, wszelkiego rodzaju wzorców regulacyjnych i doświadczeń, skupia się wokół punktów kardynalnych, czyli kompleksów.

 

Teoria osobowości według Freuda

Teoria osobowości Sigmunda Freuda zmieniała się, im bardziej zagłębiał się w swoje idee i tworzył kolejne pomysły. Freud uważał, że ludzka osobowość jest wytworem bitwy pomiędzy naszymi destrukcyjnymi impulsami a poszukiwaniem przyjemności. Ale nie pominął także czynników społecznych jako rzeczy, które mogłyby kierować tą bitwą.

Stworzenie własnej osobowości jest tylko produktem. Jest wynikiem sposobu, w jaki ludzie mierzą się ze swoimi wewnętrznymi konfliktami i zewnętrznymi żądaniami. Tak więc osobowość danej osoby zaznaczy sposób, w jaki rozwinie się ona w sferze społecznej i sposób w jaki zmierzy się ze wszystkimi konfliktami (wewnętrznymi lub zewnętrznymi).

Rozwojowe zaburzenia osobowości

 

Relacja z samym sobą

Jak zadbać o relacje z samym sobą? Najważniejsza relacja w naszym życiu to ta wewnętrzna, ona buduje relacje z innymi zarówno te rodzinne jak i zawodowe. To relacja z nami samymi będzie modelować, jak postrzegamy świat zewnętrzny oraz jak przeżywamy to co z niego przychodzi

 

Narcyzm, geniusz i samotność

Z mojego jednak doświadczenia sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, szczególnie, jeśli mówimy o populacjach klinicznych, czyli o osobach, którym narcyzm daje się we znaki i które mają problemy z jego powodu.

Osobowość unikająca zaburzenie AvPD

Zaburzenie osobowości to wzór funkcjonowania, który powoduje cierpienie i dysfunkcje. To, że ktoś odnajduje się w niektórych opisach zaburzenia osobowości, nie oznacza jeszcze, że ma zaburzoną osobowość, może mieć pewnie cechy, ale w zdrowym natężeniu;

 

10 oznak bycia psychopatą

W filmach i książkach psychopaci zazwyczaj są przedstawiani, jako zimnokrwiści mordercy i gwałciciele lub po prostu zło wcielone. Chociaż faktycznie wielu z nich to właśnie takie osoby, to nie każdy psychopata musi od razu być niebezpiecznym zabójcą. Część z nich wiedzie normalne życie i ma normalną pracę.

Introwersja a ekstrawersja

 

8 cech introwertyka - sprawdź, czy nim nie jesteś?

Jesteś introwertykiem, czy może raczej ekstrawertykiem? Nie tak trudno odpowiedzieć na to pytanie. Dzięki szwajcarskiemu psychiatrze i psychologowi zostały stworzone definicje tych dwóch typów osobowości oraz dokładnie opisano cechy charakterystyczne dla introwertyków i ekstrawertyków. Sprawdź, czy jesteś introwertykiem i dowiedz się więcej na temat typów psychologicznych.

Definicje obydwóch typów psychologicznych opracował Carl Gustaw Jung w 1921 roku. Od tego czasu wprowadzono do nich kilka zmian, które związane są m.in. z rozwojem ludzkości i ujawnieniem się dodatkowych cech charakterystycznych dla przedstawicieli tych typów psychologicznych.

 

Ekstrawersja - recepta na szczęście i sukces?

O ekstrawersji i introwersji mówi się wiele, jako o cechach charakteru, które znacząco wpływają na nasze życie. Czy jednak mogą sprawić, że będziemy bardziej szczęśliwi? Tak pozytywnie mówi się o ekstrawersji, cechującej osoby towarzyskie, aktywne oraz otwarte. Ekstrawertyk to osoba, której wszędzie pełno: jest towarzyska, żywiołowa, chętnie przebywa z ludźmi, czerpie radość z przebywania z nimi.

Ekstrawertycy są otwarci, aktywni, ciągle w ruchu, mają wiele pasji ale traktują je dość powierzchownie, są zawsze chętni do działania, lubią angażować się w nowe przedsięwzięcia. Czy rzeczywiście takie cechy charakteru mają wpływ na poczucie szczęścia w życiu? A może to tylko mit?