Wychowanie dziecka

Badania pokazują, że jest on spożywany przez 92% piętnastolatków i szesnastolatków oraz przez 96% siedemnastolatków i osiemnastolatków. Ponad połowa piętnastolatków przyznało, że przynajmniej raz doświadczyło odurzenia alkoholowego. Ponadto PARPA* upubliczniła wyniki ankiet, które świadczą o przyzwoleniu rodziców na fakt picia alkoholu przez ich niepełnoletnie dzieci. Otóż 21% kobiet oraz 26% mężczyzn nie widziałoby w tym problemu. 

Obecność sytuacji i zjawisk wywołujących stres i będących przyczyną przeżyć traumatycznych jest powszechna w życiu człowieka (Lis-Turlejska,2002, 2008). W różnym stopniu dotykają one nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież. Czym jest w istocie wydarzenie mające charakter traumy w oczach dziecka, mogące stać się powodem wystąpienia u niego zaburzeń.